Advocatenkantoor De Coninck

Bel ons via +32 3 600 79 54    |

Boek 7 “Bijzondere contracten” in de Kamer ingediend als wetsvoorstel

Gepubliceerd

18.04.2024

Delen

Op 16 april 2024 werd het wetsvoorstel tot invoeging van boek 7 “Bijzondere contracten” ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De tekst van het wetsvoorstel kan u raadplegen via deze link.

Uit de toelichting bij de wet blijkt dat de ontwerptekst vernieuwend is, maar dat men geen fundamentele omwenteling van het bijzonder contractenrecht beoogt.

De bepalingen met betrekking tot de koop zijn in dit voorstel terug te vinden onder titel 2 en de dienstencontracten (m.i.v. aannemingscontracten) worden behandeld onder titel 4.

Onder titel 4 worden een heel aantal van de geldende rechtsregels hernomen, waarbij de vaststaande rechtspraak veelal gecodificeerd wordt (net zoals voorheen bij boek 5 dat handelt over het verbintenissenrecht).

Uit de inhoud van het wetsontwerp blijkt dat titel 4 ook rekening houdt met de toenemende complexiteit van het bouwgebeuren, aangezien er thans artikelen worden opgenomen die onder meer handelen over de ongekende omstandigheden (art. 7.4.8 = sujétions imprévues), de coördinatie van de werken (art. 7.4.10) en de samenwerkingsplicht van de opdrachtnemers (art. 7.4.28).

Vooraleer de tekst uit boek 7 wordt goedgekeurd, zal er net zoals bij de voorgaande boeken van het Burgerlijk Wetboek nog debat over het ontwerp gevoerd worden. Echter mogen we gelet op de eerdere ontwerpen die werden ingediend en uiteindelijk goedgekeurd, evenwel verwachten dat de krachtlijnen van het nieuwe bijzondere contractenrecht bekend zijn.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u Pim van den Bos en Jade Vleugels contacteren.

Auteurs: Pim Van den Bos en Jade Vleugels